Αρχική Νέα Συνέδριο ΔΜΕ: Μετακινήσεις πληθυσμών στην Ελλάδα της δεκαετίας του 1940
Συνέδριο ΔΜΕ: Μετακινήσεις πληθυσμών στην Ελλάδα της δεκαετίας του 1940
Τρίτη, 26 Απριλίου 2011
Ετήσιο Συνέδριο του ΔΜΕ στην Κομοτηνή με Θέμα Μετακινήσεις πληθυσμών στην Ελλάδα της δεκαετίας του 1940.