Αρχική Νέα Υπενθύμιση Συνεδρίου: "Η Δεκαετία του 1940 στην τέχνη"
Υπενθύμιση Συνεδρίου: "Η Δεκαετία του 1940 στην τέχνη"
Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2010
Σας υπενθυμίζουμε ότι την 1η Ιούλίου 2010 ξεκινάει το 11ο ετήσιο συνέδριο του Δικτύου Μελέτης Εμφυλίων Πολέμων στο Δήμο Πρεσπών, με θέμα: "Η Δεκαετία του 1940 στην τέχνη".