Αρχική Νέα Κυκλοφορία Βιβλίου: Τραύμα και μνήμη. Η πεζογραφία των πολιτικών προσφύγων
Κυκλοφορία Βιβλίου: Τραύμα και μνήμη. Η πεζογραφία των πολιτικών προσφύγων
Δευτέρα, 07 Ιουνίου 2010

t_apostolidou_CoverΒενετία Αποστολίδου
Τραύμα και μνήμη
Η πεζογραφία των πολιτικών προσφύγων
 

 
ISBN:
978-960-435-274-6
Εκδότης: Πόλις
Έτος Κυκλοφορίας:
2010
 164  σελίδες


 

 

Στον κόσμο των πολιτικών προσφύγων διασταυρώνεται ο ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος με την ευ-
ρωπαϊκή εμπειρία του «υπαρκτού σοσιαλισμού»: ένας κόσμος παντελώς άγνωστος, μακρινός και
κρυμμένος πίσω από το ψυχροπολεμικό «παραπέτασμα».Τα μυθιστορήματα και τα διηγήματα που
έγραψαν οι πολιτικοί πρόσφυγες αλλά και εκείνα που μιλούν γι’ αυτούς ξετυλίγουν μπροστά μας
ένα εξαιρετικά ζωηρό λογοτεχνικό, πολιτικό και ανθρώπινο τοπίο.Το βιβλίο μελετά τα έργα των πο-
λιτικών προσφύγων με βάση τις έννοιες του τραύματος και της μνήμης: έννοιες που μπορούν να
φωτίσουν και την αντίστοιχη λογοτεχνική παραγωγή στην Ελλάδα με νέο φως. Στο επιλογικό κεφά-
λαιο εξετάζεται συνδυαστικά η λογοτεχνική παραγωγή των δυο παράλληλων μνημονικών κοινοτή-
των, των πολιτικών προσφύγων και των επιζησάντων στην Ελλάδα. Το ερώτημα που τίθεται και για
τις δυο είναι το ίδιο. Πότε η ελληνική πεζογραφία φτάνει στο σημείο να αναπαραστήσει τον Εμφύ-
λιο ως ένα διττό τραύμα,αναγνωρίζοντας το τραύμα του Άλλου;