Αρχική Έρευνητική Δράση Προφορική Ιστορία του Ελληνικού Εμφυλίου
Η Προφορική Ιστορία του Ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου

H ΟΜΑΔΑ επιχειρεί να δημιουργήσει το πρώτο αυτόνομο στην Ελλάδα αρχείο προφορικής ιστορίας με θέμα τον Ελληνικό Εμφύλιο, για τον οποίο σκοπό έχουν διατεθεί κονδύλια από το ΕΛΙΑ. Αρχικά προβλέπεται η κατάθεση του υλικού (αντίγραφα) από τους ερευνητές στο ΕΛΙΑ Θεσσαλονίκης. Μετά την ταξινόμηση του υλικού, και κατόπιν ειδικής συμφωνίας με τον ερευνητή, το ΕΛΙΑ θ' αναλάβει την απομαγνητοφώνηση του υλικού, ενώ τα γραπτά κείμενα θα επιστραφούν στον ερευνητή για την τελική επιμέλειά τους. Ο ερευνητής διατηρεί το δικαίωμα στην τελική επιλογή του υλικού που θα διατεθεί στο κοινό καθώς και στην υπόδειξη του χρόνου αποδέσμευσης του υλικού, μετά από συνεννόηση με το ΕΛΙΑ.Υποχρεούται όμως μετά τη λήξη της εν λόγω περιόδου να αποδεχθεί την αποδέσμευση του υλικού.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτανθούν στο 2310 252554 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: giorgos.antoniou(at)iue.it